Firma Biuro Inżynierskie ENVIROPROJEKT Sp.  z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku.

Zajmujemy  się pełno branżowym projektowaniem i nadzorem nad realizacją obiektów użyteczności publicznej   budownictwa przemysłowego oraz mieszkalnych.Od wielu lat współpracujemy z inwestorami sektora zamówień publicznych, prywatnymi, a także biurami architektonicznymi i deweloperami.

O Nas

Zespół posiada potrzebne kompetencje w zakresie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w całym procesie przeprowadzania inwestycji tj.:
 • decyzji lokalizacyjnych,
 • decyzji środowiskowych,
 • przeprowadzania procedur planistycznych,
 • uzyskiwania pozwolenia na budowę,
 • uzyskiwania branżowych uzgodnień i innych,
 • pozwoleń konserwatorskich,
 • pozwoleń na użytkowanie.
Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów posiadających uprawnienia do projektowania i weryfikacji projektów następujących branż:
 • architektoniczno-urbanistycznej
 • konstrukcyjnej
 • instalacji sanitarnych
 • elektrycznej i energetycznej
 • drogowej

Oferta

Nasza oferta  obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od koncepcji przed inwestycyjnych, poprzez projekty budowlane  i  wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów.

Dodatkowo w zespole mamy inżynierów z uprawnieniami wykonawczymi do kierowania robotami oraz do pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Inwestora (inspektorzy nadzoru inwestorskiego).

Na etapie nadzoru inwestorskiego świadczymy następujące usługi:

 • reprezentowanie Inwestora i prowadzenie negocjacji z urzędami administracji w trakcie realizacji inwestycji,
 • nadzór inwestorski i inżynierski na etapie budowy, zarządzanie placem budowy,
 • odbiór techniczny zbudowanego obiektu (inwestycji),
 • uzyskanie decyzji zezwalających na eksploatację obiektu (inwestycji).
Wysokie kompetencje, rzetelność i doświadczenie zespołu inżynierskiego gwarantują staranne wykonanie powierzonych prac.

Zakres Usług

Kompleksowe dokumentacje projektowe w zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej dla wszystkich rodzajów budynków, m.in.:

 • użyteczności publicznej
 • usługowych
 • hotelowych, sportowych i rekreacyjnych
 • służby zdrowia, prywatnych klinik
 • szkolnictwa wyższego, laboratoryjnych
 • biurowych
 • mieszkalnych
 • zakładów i hal produkcyjnych
 • hal magazynowych

Kompleksowe dokumentacje projektowe branży sanitarnej:

 • instalacje wentylacji mechanicznej, rekuperacji, wentylacji hybrydowej, grawitacyjnej
 • instalacje klimatyzacji, układów glikolowych, freonowych
 • instalacje pomp ciepła powietrznych, gruntowych
 • instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego
 • technologie kotłowni, węzłów cieplnych
 • instalacje kolektorów słonecznych, fotowoltaiczne
 • instalacje gazowych, gazów medycznych, gazów technicznych
 • instalacje wodne, kanalizacyjne
 • instalacje hydrantowe, przeciwpożarowe
 • instalacje kanalizacji deszczowej
 • przyłącza wodne, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe do budynków
 • sieci ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne

Oferujemy również:

 • audyty energetyczne
 • doradztwo w zakresie zastosowania odpowiednich rozwiązań instalacyjnych w budynkui oszczędności energii
 • analizy ekonomiczne zastosowania alternatywnych źródeł energii
 • analizy opłacalności
 • kosztorysy i przedmiary robót
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i opinii dostawców mediów (zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa ciepłownicze, wodociągowe itp.)
 • nadzory autorskie i nadzory inwestycyjne
Gwarantujemy najwyższy poziom wykonania zleconych nam prac. Wszystkie wykonywane przez nas dokumentacje posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

Kontakt

Ul. M.Skłodowkskiej-Curie 81
41-103 Siemianowice Śląskie

322290040

e-mail

Menu